سال جهش تولید

محله­ ی عباس­ آباد در کناره ­ی شمالی رودخانه­ ی زاینده ­رود واقع است و خانه ­های پشت مسجد امام نیز جزء محله مزبور بوده ­است. این محله در زمان شاه­ عباس بزرگ احداث ­شد و علت احداث آن، فزونی جمعیت بود؛ به ­طوری که به شاه گزارش ­دادند بیست و پنج نفر زن و مرد در یک اتاق می‌خوابند و شاه نیز دستور داد این محله را بنا کنند اما این محله بعدها بر اثر حوادث افغان و غیره رو به خرابی گذاشت.

1399-03-26 21:58

منطقه يک در بخش مرکزي کلانشهر اصفهان با مساحت 810 هکتار، از شمال به میدان جمهوری اسلامی در مسیر خیابان فروغی تا فلکه شهدا، از جنوب به میدان انقلاب در مسیر زاینده رود تا پل وحید، از شرق به فلکه شهدا در مسیر خیابان چهارباغ تا میدان انقلاب و از غرب به پل وحید در مسیر اتوبان شهید خرازی - سه راه اشرفی اصفهانی- خیابان خرم تا میدان جمهوری اسلامی محدود مي شود.

1398-10-14 16:16